SKCZPL

Medzilaborce a okolie z neba

22. marca 2023

Chceme oceniť profesionálny prístup Vašich pracovníkov, spôsob a úroveň komunikácie, flexibilitu i spoľahlivosť.  Pani Vašková nás priebežne kontaktovala a informovala nás, s kolegyňou pravidelne riešili aj vizuálnu stránku knihy.   S knihou sme spokojní, splnila naše očakávania.