Za celý kolektív sa Vám chcem poďakovať za trpezlivú a profesionálnu spoluprácu s našou školou na tvorbe publikácie Bánovce n. Bebravou a okolie z neba. Výsledok spolupráce nás príjemne prekvapil, kniha je super. Do budúcna Vám a celému vášmu pracovnému tímu želáme veľa pozitívne naladených klientov.

Mgr. Daniela Mócikováriaditeľka ZŠ Rybany

Pin It on Pinterest