Dobrý deň, reakcia na knihu je krásna nič viac netreba dodať. Ďakujeme.

Andrej Barcík starosta obce Trenč