Kniha Čarovný Spiš už bola prezentovaná ako dar obce  poslancom obecného zastupiteľstva a pracovníkom obecného úradu. Ohlas je veľmi pozitívny. Preto chcem aj touto cestou poďakovať za spoluprácu a zaželať Vám mnoho úspechov vo vašej práci.

Čarovný Spiš
Ing. Ján Grešstarosta

Pin It on Pinterest