Žiadne produkty v košíku.

Dovoľte mi vyjadriť Vám a Vášmu projektovému tímu uznanie za nádherný výsledok Vašej niekoľkomesačnej práce, ktorým je knižná publikácia Slovensko v čase. Veľmi sa tešíme z toho, že aj naša základná škola sa stala súčasťou jej obsahu. 
Keď som ju ja moji kolegovia zobrali do ruky (zatiaľ ešte nie žiaci a rodičia :)), zhodli sme sa na jednom - je to skvost nielen po obsahovej stránke, ale kniha pohládza aj naše oči a dušu svojim grafickým dizajnom a krásnymi maľbami. Škála použitých zemitých farieb pôsobí pri listovaní veľmi upokojujúco. 
Naše dejiny zobrazené zároveň na časovej osi sú výstižne zhrnuté v krátkom texte, čo je veľmi motivujúce aj netrpezlivých čitateľov. Anglická verzia textu ponúka pedagógom a žiakom pracovať s publikáciou nielen na hodinách dejepisu a občianskej náuky, ale využiť medzipredmetové vzťahy aj na cudzom jazyku.
Možnosť dozvedieť sa čosi aj o iných slovenských základných školách je určite vhodným benefitom knihy.
 
Tím ZŠ Postupimská 37, Košice Vám ĎAKUJE a fandí do ďalších kreatívnych nápadov, ktoré nás - školy - môžu sprevádzať na ceste za poznaním a vzdelávaním.
Mgr. Jana Polačkováriaditeľka Základná škola Postupimská 37 040 22 Košice

Fakturačné údaje

CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

© 2019 – 2023 CBS spol, s.r.o.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram