Kniha sa páči. My sme ju teraz darovali aj našim projektovým partnerom v Rumunsku, Taliansku, Turecku a Portugalsku a bude sa reprezentovať aj v ďalších krajinách- Severné Mcedónsko či Švédsko.  Takže ďakujeme pekne za dobré dielo, ktoré reprezentuje náš región. 

Dušan Šoltésriaditeľ školy ZŠ Štefana Šmálika

Pin It on Pinterest