SKCZPL

Veľký Krtíš a okolie z neba – pravidelný prieskum spokojnosti

16. apríla 2021

Články, Prieskum spokojnosti

Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich partnerov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naša komunikáciu s partnermi, a ako vylepšiť naše produkty ako sú knihy, turistické a maľované mapy.

Tentoraz sme sa zamerali na knihu z edície Slovensko z neba, konkrétne na knihu Veľký Krtíš a okolie z neba a našich partnerov sme sa pýtali napr.  na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našou regionálnou projektovou manažérkou alebo aj na to aký dojem kniha na partnerov spravila.

Levice a okolie z neba

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Miroslava Osvaldová)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Partneri knihy boli s komunikáciou s našou RPM veľmi spokojní a nemali žiadne negatívne hodnotenie. 

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našim koordinátorom v priebehu výroby? 

Otázkou zisťujeme, či nenastali nejaké problémy počas komunikácie s partnermi v priebehu výroby produktu našim koordinátorom Lukášom Paškom. 

Všetci opýtaní boli s komunikáciou v priebehu výroby spokojní. Iná odpoveď ako všetko bolo v poriadku od opýtaných nezaznela.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Umiestnili ste online listovač knihy na Váš web? Ak nie prečo?

Otázkou zisťujeme či naši partneri využívajú online listovač na ich webových stránkach.

39% opýtaných nemá záujem listovač knihy uverejniť na ich web. 17% partnerov si vyžiadalo počas prieskumu odoslať opätovne link na listovač. 23% odpovedalo, že na umiestnenie listovača na ich web nemajú čas.  9% oslovených nedostalo informáciu o možnosti uverejnenia listovača na webe. Iba 4 % z partnerov link na listovač používa na svojom webe.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou knihy ? Známky (1 -5) Prečo? Čo je dôvodom?

Otázkou zisťujeme aký celkový dojem kniha zanechala. 

98% partnerov uviedlo, že s knihou sú spokojní, páčia sa im fotografie ich regiónu a ich vlastné prezentácie. Jeden opýtaný (2%) považoval fotogafie za neaktuálne.

Vyhodnotenie otázky č. 5 -Z ktorých týchto uvedených médii ste o nás počuli?

• Internetové denníky,
• Sociálne siete,
• Televízia,
• Rádio ,
• Denník , Časopis

Otázkou zisťujeme povedomie o našej spoločnosti.

100% partnerov odpovedalo, že nepočulia ani v jednom z uvedených médií, a o projekte sa dozvedeli od našej RPM.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  A presvedčte sa sami, že kniha Veľký Krtíš a okolie z neba je ideálnym sprievodcom po regióne pomocou nášho online listovača.