Obstarávateľ: CBS spol, s.r.o.;

Názov zákazky:  Obstaranie marketingových služieb-CBS spol, s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom projektu je obstaranie marketingových služieb podľa zadania, ktoré tvorí prílohu súťažných podkladov.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/404-071c36b138/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 08.12.2020, 15:00 hod.

Záznam z vyhodnotenia ponúk

📥 Záznam si môžete stiahnuť vo formáte PDF

-25%
Možno nabudúce :)
-5%
-5 €
Takmer!
-50%
Možno nabudúce
Doprava zdarma
Takmer!
-5%
-5 €
-25%
Vytoč si zľavu!

Zadajte svoju e-mailovú adresu a vytočte si zľavu v našom e-shope

Veľa šťastia!

Pin It on Pinterest

Share This