Obstarávateľ: CBS spol, s.r.o.; Názov zákazky: Obstaranie hmotného majetku do spoločnosti CBS spol, s.r.o.; Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie hmotného a nehmotného majetku súvisiace s vydávaním kníh, máp a pod.
Zákazka sa delí na 4 časti:
1. Súbor zariadení zložených z nasledujúcich položiek: stolová digitálna gravírka, stolová tlačiareň do kovov s diamantovým hrotom
pre trvalé značenie, sublimačná stolová tlačiareň, rezačka plastových dosiek a hliníkových kompozitov, rezací ploter a ploter na tlač
fotografií.
2. Tlačiareň formátu SRA3
3. Fotoaparát
4. Server + zálohovací systém;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/396-750f237e31/ .

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.09.2020, 15:00 hod

Pin It on Pinterest

Share This