Pravidelný prieskum spokojnosti – Michalovce a okolie z neba

30. 09. 2021Prieskum spokojnosti

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti – kniha Michalovce a okolie z neba. Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich partnerov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na knihu z edície Slovensko z neba, konkrétne na knihu Michalovce a okolie z neba a našich partnerov sme sa pýtali napr.  na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našim regionálnym projektovým manažérom alebo aj na to aký dojem kniha na partnerov spravila.

Michalovce

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Martin Červinka, Radoslav Lenárt)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našichRPM a prezentáciou samotného produktu našim partnerom.

Veľká väčšina zákazníkov (81%) uviedla, že boli spokojní s komunikáciou našich regionálnych projektových manažérov nevyskytli sa žiadne problémy. 19% partnerov uviedlo, že sa im s RPM komunikovalo super.
Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia je na vysokej úrovni a zákazníci nepostrehli žiadne problémy.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? (Andrea Farkašová, Martina Janovcová)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našich koordinátoriek s partnermi v priebehu výroby produktu.

Všetci opýtaný vyjadrili spokojnosť s komunikáciou. 81% partnerov uviedlo, že bolo všetko v poriadku a nemali žiadne výhrady. 19 % partnerov uvádza, že komunikácia bola skvelá. Jeden zo zákazníkov sa vyjadril: „páčilo sa mi ako boli zapracované všetky naše pripomienky, o ktorých sme diskutovali počas výroby knihy“.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia v priebehu výroby bola na veľmi dobrej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu knihu?

Otázkou sme chceli zistiť pri akej príležitosti využívajú naši partneri knihu Michalovce a okolie z neba.

Až 86% opýtaných partnerov uviedlo, že knihu venovali alebo venujú ako dar svojim obchodným partnerom, žiakom, zákazníkom, poslancom alebo obyvateľom obce.10% zákazníkov knihu nie len darovalo, ale aj umiestnilo do knižnice. Jeden partner (5%) knihu predáva v turistickom centre.
Výstup: Otázka priniesla zistenie, že väčšina našich partnerov knihu využíva ako dar.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou knihy ? Známky (1 -5) Prečo? Čo je dôvodom?

Otázkou zisťujeme aký celkový dojem kniha zanechala a ako boli partneri spokojní s kvalitou knihy.

Väčšina partnerov (81%)uviedlo, že kniha je výborná a ohodnotilo kvalitu knihy známkou 1. 19% opýtaných opísalo kvalitu knihy ako veľmi dobrú a ohodnotilo ju známkou 2. Jeden z partnerov sa o knihe vyjadril takto: „Ja som bol veľmi spokojný s fotkami, aj s kvalitou knihy“.

Výstup: Celkovo môžeme povedať, že kniha splnila očakávania zákazníkov a sú s knihou veľmi spokojní .

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Odporučili by ste spoluprácu s CBS aj inej obci / firme/ škole/farnosti?

Otázkou zisťujeme, či by partner na základe spokojnosti s našou spoluprácou odporučil našu spoločnosť aj ostatným obciam, firmám, školám a farnostiam.

Všetci partneri (100%) uviedli, že by spoluprácu odporučili.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že partneri sú so spoluprácou spokojní, a nemali by problém nás odporučiť aj iným spoločnostiam.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  A presvedčte sa sami, že kniha Michalovce a okolie z neba je v skutku krásna pomocou nášho online listovača.

Pin It on Pinterest

Share This