SKCZPL

Repatrianti spoznajú Banskú Bystricu i Zvolen prostredníctvom darovaných fotokníh

11. mája 2020

Novinky

„Za živa v Bystrici, po smrti v nebi“ – hovorí sa o Banskej Bystrici už od nepamäti. Pohľad na to, ako  z neba vyzerá toto kráľovské mesto so slávnou baníckou minulosťou, obkolesené impozantnými horami, a prečo je Šikmá veža na vrchole námestia SNP šikmá, získajú repatrianti, ktorí  sa aktuálne  ocitli  v karanténnom centre  v Banskej Bystrici. To, a aj mnoho iného, zistia ľudia s cestovateľkou anamnézou, ubytovaní v  priestoroch stredoškolského internátu  v Banskej Bystrici na Havranskom, po zhliadnutí publikácie Banská Bystrica z neba. Fotokniha o srdci Slovenska  je súčasťou unikátnej edície leteckých kníh Slovensko z neba  a centru ju 7. mája 2020,  v počte kusov 50, darovalo  Vydavateľstvo CBS  spol, s.r.o. 

Ďalších 140 kusov  tejto unikátnej  publikácie poputovalo ako dar v tento deň aj  do karanténneho centra v Banskej Bystrici na Ul. Tajovského, ktoré je prioritne určené pre zamestnancov a rodinných príslušníkov ľudí „v prvej línii“. „Touto našou aktivitou by sme radi spríjemnili repatriantom ich pobyt v karanténe. Knihy však chceme podarovať aj  dobrovoľníkom a ostatnému personálu slúžiacemu v karanténnych centrách, ako aj   zdravotníkom, hasičom či vojakom, ktorí sa tiež môžu ocitnúť v karanténnych centrách,“ hovorí riaditeľ vydavateľstva Milan Paprčka

Nahliadnuť z vtáčej perspektívy  do  srdca Podpoľania, t.j. mesta Detva, kráľovského Zvolena, Zvolenského zámku, Pustého hradu, Látok, Detvianskej Huty, Očovej, zámku Vígľaš, kaštieľa Ostrolúckych na Ostrej Lúke, kúpeľných miest Sliač i Kováčová budú môcť  zamestnanci a rodinní príslušníci ľudí „v prvej línii“, ktorí sa ocitnú v karanténnom centre vo Zvolene. „Pre karanténne centrum nachádzajúce sa v priestoroch Školského internátu pri SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene sme vyčlenili ako dar 140 kusov publikácie – Podpoľanie z neba,“ informuje pilot  Milan Paprčka.

Vydavateľstvo chce podľa slov jeho riaditeľa touto činnosťou prispieť i k rozvoju nateraz stagnujúcemu odvetviu – turizmu.  „Čitatelia, po zalistovaní  v našich  fotoknihách – Banská Bystrica z neba a Podpoľanie z neba, či už počas pobytu  v karanténnom centre, alebo  v prípade obslužného personálu a dobrovoľníkov vo voľnom čase, spoznajú srdce Slovenska tak i krásy Podpoľania,  ako by ich zo zeme nikdy nevideli. Verím, že ich to nadchne natoľko, že tento región budú chcieť prísť navštíviť aj osobne, čím dopomôžu k rozvoju cestovného ruchu,“ dodáva.

Zaujímavú  aktivitu vydavateľstva  privítal aj Úrad BBSK.  „Sme vydavateľstvu vďační za oslovenie  a veríme, že  výsledkom nášho spoločného úsilia bude nielen spríjemnenie pobytu repatriantov, ako aj zamestnancov a rodinných príslušníkov ľudí  „ v prvej línii“, ktorí sa ocitnú v karanténnych centrách, ale následne tiež podpora rozvoja turizmu,“ hovorí Katarína Pšenáková, koordinátorka registrácie do karanténnych centier v gescii BBSK.

Celkovo pre karanténne centrá po celom Slovensku  vyčlenilo vydavateľstvo viac ako 9500 kníh. Doteraz odovzdalo 120 kníh  karanténnemu centru v Rimavskej Sobote, 500  centrám nachádzajúcim sa v Trnavskom a 600 v Bratislavskom samosprávnom kraji.