Trošičku neskôr, ale o to úprimnejšie sa Vám chcem poďakovať za doterajšiu spoluprácu. Od odkomunikovania zmluvy, cez tvorbu knihy až po jej dodanie (vďaka patrí aj pánovi, ktorý nám to celé pomáhal vykladať) prebehlo všetko bez problémov. Kniha má veľmi pekný dizajn a už len čakáme na príležitosti, aby sa dostala aj k našim obyvateľom. Ešte raz ďakujeme.

Carovna Bratislava
Mgr. Lucia Neuwirthovákancelária starostky Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves

Pin It on Pinterest